Impressie landelijke conferentie Verwijsindex

23 november 2017

Een korte impressie van de landelijke conferentie die plaatsvond op 2 november 2017.

De conferentie was onderdeel van een traject dat wij zijn gestart om voor de Verwijsindex tot een nieuw doel te komen, dat het verlangen aanwakkert voor het gebruik van de Verwijsindex.

Een ‘dreamteam’ met o.a. vertegenwoordigers van diverse gemeenten is met elkaar aan de slag gegaan en heeft een visie vormgegeven voor de Verwijsindex. Tijdens de landelijke conferentie op 2 november werd deze visie gedeeld en samen met de aanwezigen concreter gemaakt, verder aangevuld en aangescherpt. Hiermee hebben we gezamenlijk de basis gelegd voor een ‘Next Level Verwijsindex’.

Onder de aanwezigen waren het dreamteam, wethouders, bestuurders, professionals, beleidsmedewerkers, convenantmanagers, regiocoördinatoren en medewerkers van MULTIsignaal; allen op enigerlei wijze betrokken bij de Verwijsindex.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!

Klik hier voor een overzicht met alle gemeenten die gebruik maken van MULTIsignaal.