Masterclass Werken na de Transitie – Gewoon Doen!

19 december 2017

Een groep professionals van de GGD Utrecht, Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen volgde onlangs de Masterclass ‘Gewoon Doen – Werken na de Transitie’. Onder enthousiaste begeleiding van Nicolette Rooimans, werkzaam voor het expertisecentrum MULTIsignaal, begon de groep aan hun persoonlijke reis.

Hoe en waarom

In deze reis ligt de nadruk niet op wat professionals in hun werk doen, zoals het werken volgens protocollen en structuren. De nadruk ligt op hoe en waarom handel je, en hoe doe je dat dan als je belemmeringen herkent bij jezelf? Een reis om zichzelf dus beter te leren kennen.

Ouders informeren

Uit de evaluatie van de Verwijsindex, gehouden in 2012 én 2014, blijkt dat 26% van de professionals het een belemmering vindt om ouders te informeren over het gebruik van de Verwijsindex. Van de ondervraagde professionals geeft 40% aan niet goed te weten wanneer te signaleren, ouders te informeren én angst te hebben voor tuchtrecht. Zij zijn dan handelingsverlegen. Vanuit diverse regio’s is aan MULTIsignaal gevraagd om met het thema ‘handelingsverlegenheid’ aan de slag te gaan.

Persoonlijke leerdoelen

De deelnemers hebben inzicht gekregen in hun eigen ervaringen en belevingen op thema’s als multidisciplinair samenwerken, lastige zaken bespreken met het gezin en teamcultuur. Eigen gedragsvoorkeuren zijn inzichtelijk gemaakt door het maken van een persoonlijke profielschets. En alle deelnemers hebben in een individueel gesprek hun persoonlijke leerdoelen geconcretiseerd.

Samen – Werken

Tijdens de vervolgbijeenkomst ging de groep aan de slag met het thema samenwerken. Praktisch en hands-on! De deelnemers doen op basis van hun persoonlijke leerdoelen en casuïstiek praktische ervaring op. Ze zijn zich bewust wanneer en waarom ze aarzelen, wat dit met ze doet en hoe ze dit belemmert. Ze ontvangen daarbij een praktische tool om met betrokkenen in gesprek te gaan.

 

De Masterclass ‘Gewoon Doen – Werken na de Transitie’ was een succes! Heeft uw organisatie interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nicolette via nicolette@multisignaal.nl.