Gebruik de Verwijsindex: ‘Doe het voor Guus’

13 juni 2019

Donderdag 13 juni trapte wethouder Marga van de Plasse het project: ‘Doe het voor Guus’ af. De Zeeuwse gemeenten geven een impuls aan de Verwijsindex.

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om kinderen de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Hoe werkt de Verwijsindex?

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard spelen ouders hierin een rol!

Wethouder Marga van de Plasse roept alle zorgprofessionals in Zeeland op om de Verwijsindex te gebruiken. Doe het voor Guus, Guusje en de zorgprofessional die het netwerk niet kent, zoals de juf voor de klas. Gebruik de Verwijsindex Zeeland!

Meer informatie over de Verwijsindex is te vinden op: www.verwijsindexzeeland.nl