Delen = Vermenigvuldigen, Algemene Ledenvergadering gebruikersvereniging MULTIsignaal

23 mei 2018

Op donderdag 31 mei vinden in Houten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) en de informatiebijeenkomst ‘Delen=Vermenigvuldigen 13’ plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze dag krijgt u de gelegenheid om, zowel uw kennis over de Verwijsindex te vergroten, als mee te beslissen over verenigingszaken van de GVMS.

Sinds 2009 verbindt de Gebruikersvereniging zo’n 80% Nederlandse gemeenten, die gebruik maken van de Verwijsindex van MULTIsignaal. Via deze bijzondere constructie beslissen gemeenten met elkaar over de doorontwikkeling van de Verwijsindex en delen zij kennis op het gebied van samenwerken binnen de jeugdzorg.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers jeugd, procesmanagers, functioneel beheerders en professionals die werken met de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Workshops

Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst ‘Delen=Vermenigvuldigen 13’.

Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om uw vraag te stellen aan MULTIsignaal of te sparren over uw ideeën met collega’s vanuit het hele land. Loopt u in uw werkzaamheden ergens tegenaan, heeft u suggesties voor verbeteringen of zijn er onderwerpen die u graag terugziet op de agenda? Geef het aan ons door!

Workshop 1 - Technische ontwikkelingen van MULTIsignaal (3.0/app/Veilig Thuis) voor (niet) technische mensen.
De workshop om weer helemaal up-to-date te komen over de nieuwste ontwikkelingen rondom MULTIsignaal en andere initiatieven!

Er wordt o.a. stil gestaan bij de aankomende 3.0 versie, de nieuwe app en de werking van SluiS i.c.m. MULTIsignaal. We lichten verschillende andere initiatieven toe, zoals de MeldInstrumenten van de gemeente Rotterdam en de Radarfunctie van Veilig Thuis. Tenslotte lichten we een tipje van de sluier van de verbeteringen en vernieuwingen rondom Management Informatie.

Workshop 2 – Wat komt er kijken bij een verwijsindex voor burgers vanaf 23 jaar
Tijdens deze workshop worden een aantal thema’s onder de loep genomen; doelgroep SluiS, type organisaties, afwegingskader (criteria), privacy en procesregie.

SluiS staat voor Sluitend Samenwerken en is een initiatief van de gemeente Rotterdam en met ondersteuning van CPI om uitvoering te geven aan een lang gekoesterde wens, namelijk een verwijsindex voor burgers vanaf 23 jaar. Behalve het informeren over de laatste stand van zaken van het project SluiS, willen we met de deelnemers tijdens de workshop een aantal thema’s met elkaar doorspreken; doelgroep SluiS, type organisaties, afwegingskader (criteria), privacy en procesregie. In de periode september 2016 tot en met oktober 2017 is de pilot SluiS uitgevoerd door het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam en haar maatschappelijke partners. De evaluatie van de pilot bevestigen dat ook signaleren voor burgers vanaf 23 jaar in potentie een belangrijke meerwaarde heeft voor tijdige en effectieve interventies. Zodra signalen van verschillende professionals en instellingen, bij zorgen over burgers met betrekking tot hun gezondheid of de veiligheid, tijdig bij elkaar worden gebracht, kan eerder worden afgestemd en streven naar een gezamenlijke aanpak gericht op effectieve inzet van integrale hulp- en dienstverlening. De 20-tal deelnemende organisaties geven aan door te willen gaan en het instrument breed te willen implementeren. De techniek wordt als eenvoudig en gebruiksvriendelijk ervaren en er staan meerdere organisaties klaar om aan te sluiten.

Workshop 3 – De ideale gemeentelijk coördinator.
De verwijsindex valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en jij bent de persoon die deze verantwoordelijkheid oppakt.

Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag en is er ruimte om van collega’s te horen hoe zij deze werkzaamheden oppakken. We gaan best practices en uitdagingen met elkaar op een interactieve manier delen. Je krijgt tools aangereikt om de ideale gemeentelijk coördinator te worden, als je dat niet al bent natuurlijk ?!


Landelijke ALV Gebruikersvereniging MULTIsignaal

Aansluitend vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal (GVMS) plaats en hoort u alles over de plannen voor 2018. Wij vragen enerzijds uw stem over verenigingszaken en de vaststelling van de jaarrekening over 2017.

Mirou neemt ons mee naar de verwijsindex in 2025 en daarnaast bespreken we o.a. de resultaten van de pilot Sluitend Samenwerken 0-100, en krijgt u informatie over cijfers en statistieken.

Afbeeldingsresultaat voor JOINN in Houten

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst en de ALV vinden plaats van 10:00 tot 15:30 uur bij JOINN in Houten.

Aansluitend aan de ALV nodigen wij u uit, om onder het genot van een hapje en een drankje, na te praten en tips uit te wisselen met collega’s elders uit het land.

Aanmelden voor deze dag kan tot 7 mei a.s. door een e-mail te sturen naar chantal@multisignaal.nl o.v.v. uw naam, regio/gemeente en functie. Deelname is gratis voor gebruikers van MULTIsignaal.