Bijeenkomst Regionale Verwijsindex Haaglanden

28 februari 2019

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Rijswijk opgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige, zelfredzame en maatschappelijk betrokken volwassenen. Fysieke, emotionele en sociale veiligheid is daarvoor een essentiële basis. Zijn er zorgen dan is vroegtijdig samenwerken belangrijk voor het inzetten van de juiste hulp en coördinatie van zorg. Een wettelijk verplicht instrument hiervoor is de Verwijsindex.

Foto van Kinderen uitsnede

Datum: dinsdag 2 april 2019 van 15.00 tot 17.00 uur;

Locatie: gemeentehuis Rijswijk, Bogaardplein 15, Rijswijk

De Regionale Verwijsindex Haaglanden is  onlangs doorontwikkeld en nu gebruiksvriendelijker voor professionals.

Wethouder Björn Lugthart (o.v.) zal de bijeenkomst openen waarna Nicolette Rooimans van het Centrum voor Publieke Innovatie en Karin Boersma van de Regionale Verwijsindex Haaglanden u zullen vertellen over de recente ontwikkelingen en het belang van het werken met de verwijsindex .

Organisaties in Rijswijk die al zijn aangesloten bij de Verwijsindex moeten naar aanleiding hiervan wellicht hun organisatieprofiel aanpassen. Bent u nog niet aangesloten op de Verwijsindex? Op de bijeenkomst zullen wij u vragen om u alsnog aan te sluiten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle (al dan niet gesubsidieerde)  organisaties gebruik maken van de Verwijsindex, zal dit in de toekomst een van de uitvoeringsafspraken in onze samenwerking zijn.

Wij zien u graag op dinsdag 2 april. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door iemand die namens u kan beslissen over aansluiten bij de Verwijsindex.

Aanmelden

Voor meer informatie neem contact op met Jolanda Rijswijk.

Programma:

14.45     Inloop

15.00     Welkom

15.05     Opening door wethouder Björn Lugthart (o.v.)

15.15     Verhaal van een ervaringsdeskundige

15.35     Nicolette Rooimans (CPI): Recente ontwikkelingen en het belang van de verwijsindex

16.05     Karin Boersma (RVH): Aansluiten op de verwijsindex; hoe gaat dat?

16.35     Intekenen voor aansluiting verwijsindex

16.45     Afsluiting

17.00     Netwerkgelegenheid onder het genot van een drankje

Voorwoord nieuwsbrief oktober 2019

8 oktober 2019

Iedere dag valt er wel iets te leren. Over je eigen zielenroerselen, gedachten, eigenaardigheden, die de één net iets meer heeft dan de ander 😉 of je patronen/gebruiken. Iedere dag… Lees meer

Meer nieuws:

  • Nieuws van het bestuur

    29 september 2019

    Op dinsdag 24 september 2019 vergaderde het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal bij de gemeente Amersfoort. Wil je… Lees meer

  • De rechten van het kind

    29 augustus 2019

    In het vorige artikel vertelde Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw van Nederland, meer over hoe zij het verschil maakt!… Lees meer