Aanpak

MULTIsignaal is in 2005 geïnitieerd als private onderneming zonder winstoogmerk. Samen met de gemeenten Rotterdam, Almere en Leeuwarden is een eerste Verwijsindex ontwikkeld, naar aanleiding van de calamiteiten van het Maas-meisje en Savannah. Bij beide gevallen waren tientallen hulpverleners betrokken, die dit niet van elkaar wisten en helaas een dodelijke afloop niet konden voorkomen.

In de Jeugdwet, met ingangsdatum 1 januari 2015, is beschreven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lokale invulling van het jeugdbeleid.  Deze Jeugdwet, specifiek refererend aan “hoofdstuk 7 Gegevensverwerking, privacy en toestemming, 7.1 De Verwijsindex”  is een vervolg op de aanpassing van de wet op de Jeugdzorg van februari 2010.

In februari 2010 is de aanpassing van de wet op de Jeugdzorg aangenomen. Gemeenten, en hun samenwerkingspartners die zich met de hulp aan jeugd en gezin bezig houden, zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht om via een lokale Verwijsindex te registreren in  de Landelijke Verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex levert de Verwijsindex aan 267 gemeenten en is aangesloten op de landelijke Verwijsindex (VIR).

MULTIsignaal is op dit thema een partner van 70% van de Nederlandse gemeenten, die sociaal maatschappelijk onderneemt, invulling geeft aan door het kabinet geformuleerd beleid, vanuit doelen, budget en producten denkt en zorgt voor draagvlak via haar Gebruikersvereniging.