E-Book

“Achter iedere match schuilt een verhaal”. Door zeker 100.000 matches komen professionals met elkaar in contact. Wat is het verhaal achter dit contact? In dit E-book vertellen professionals over hun ervaringen met de Verwijsindex. Het E-Book is is de eerste in haar serie en is opgebouwd uit 6 verhalen van professionals werkzaam met  jeugdigen.

De verhalen vertellen over jeugdigen van verschillende leeftijden, etniciteit, gezinssituaties en laten hun licht schijnen over de complexe werkelijkheid van de jeugdzorg.  Juist een praktisch eenvoudig hulpmiddel als de Verwijsindex blijkt een cruciale rol te kunnen spelen. De match en de samenwerking van professionals die daaruit volgt, leveren resultaat op voor de jeugdige.

Lees hier het E-book